brak rysunku brak rysunku
BIP arrow Ogłoszenia
Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Drukuj
Opublikował: Norbert Garecki   
piątek, 06 kwiecień 2012

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

Zmieniony ( piątek, 06 kwiecień 2012 )
 
Ogłoszenie Drukuj
Opublikował: Norbert Garecki   
czwartek, 05 kwiecień 2012

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1 Nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy Pl. Zwycięstwa 2 oznaczona w ewidencji gruntów nr 294/2 obr. 06 o powierzchni 0,0447ha, zabudowana jednopiętrowym budynkiem usługowo-mieszkalnym, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00008344/6. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój nieruchomość położona jest w terenie zabudowy o wysokiej intensywności.

Działka znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami).

3. Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi 1.650.000,00 zł. Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2004. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)

Czytaj całość...
 
Ogłoszenie Drukuj
Opublikował: Norbert Garecki   
czwartek, 05 kwiecień 2012

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej..

1. Komunalny lokal mieszkalny oznaczony nr 6 o powierzchni użytkowej 52,79 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal znajduje się na I piętrze w 12-rodzinnyn, II-kondygnacyjnym budynku mieszalnym, położonym w Busku-Zdroju na os. Legionów Polskich 5.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą KI1B/00012314/8.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego następuje oddanie we współużytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 97/1000 części działki o powierzchni 0,1245 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 225/5 obr. 06. Nabywca lokalu zobowiązany jest uiścić pierwszą opłatę z tytułu oddania gruntu we współużytkowanie wieczyste w wysokości 25% wartości udziału w gruncie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego oraz zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych w wysokości 1% wartości udziału w gruncie plus VAT 23%, płatnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego Opłata roczna może być waloryzowana, jednak nie częściej niż 1 raz w roku.

Wraz ze sprzedażą mieszkania następuje oddanie na współwłasność udziału wynoszącego 97/1000 części wspólnych budynku, nie służących do wyłącznego użytku nabywcy.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu ustnego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami).

Zmieniony ( czwartek, 05 kwiecień 2012 )
Czytaj całość...
 
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup oraz montażem urządzeń na plac zabaw Drukuj
Opublikował: Norbert Garecki   
czwartek, 05 kwiecień 2012

Busko-Zdrój dnia 04.04.2012 

RSID.7051.9.2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój z dnia 20 lipca 2007r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: „Zakup oraz montażem urządzeń na plac zabaw w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Dokument do pobrania [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zmieniony ( środa, 18 kwiecień 2012 )
 
Zaproszenie do złożenia oferty: ubezpieczenie podróżne Drukuj
Opublikował: Jakub Karpiński   
środa, 04 kwiecień 2012

Busko-Zdrój, dn. 03.04.2012r.

Znak:PWZU.III.0340.6.2012  

ZAPYTAN I E  O F E R T O W E

dotyczy ubezpieczenia podróżnego przedstawicieli Miasta i Gminy Busko-Zdrój biorących udział w zagranicznych imprezach promocyjno – integracyjnych.

 

Dokument do pobrania [ pdf ]

 
<< start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej > koniec >>

Pozycje :: 28 - 36 z 963